Úmtrie: Pani Mária Brišková, matka vdp. Mariána Brišku

20. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy

Oznamujeme vám, že vo veku 90 rokov zomrela pani Mária Brišková, matka vdp. Mariána Brišku, kňaza Nitrianskej diecézy t.č. na odpočinku v Pezinku.

Svätú omšu za zosnulú bude sláviť Mons. Peter Brodek, generálny vikár, dňa 22.8. 2014 o 15.00 hod v Kostole Najsvätejšej Trojice v Cabaji (Farnosť Cabaj-Čápor). Následne budú pokračovať pohrebné obrady.

R.I.P.