Univerzitné pastoračné centrum v Trenčíne oslávilo 6. narodeniny

V stredu 21.10. 2015 na pôde Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávili 6. výročie požehnania a otvorenia Univerzitného pastoračného centra, patrónmi ktorého sú svätí zo Skalky pri Trenčíne, sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt.
V predvečer slávnosti prijal nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka rektor Trenčianskej Univerzity doc. Ing Jozef Habánik, ktorý z devätnásťročnej histórie univerzity pôsobí na nej sedemnásť rokov. Spoločne, s prorektorom pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahyhy, prof. Dušanom Galuskom diskutovali o najaktuálnejších úspechoch univerzity, vízii, súčasnej neľahkej situácii vzdelávania mladých ľudí na univerzite, na Slovensku a vo svete. Biskup Judák sa vedeniu univerzity poďakoval za všetku doterajšiu dobrú spoluprácu, a symbolicky prepojil dve starobylé mestá Nitru a Trenčín aj darčekom, svojou nedávnou publikáciou o dejinách nitrianskeho biskupstva. Z rektorátu sa spoločne presunuli do zóny ticha UPC v budove oproti, kde od dvanástej napoludnie prebiehala odpustová výročná eucharistická adorácia. Na biskupa tu v modlitbe čakali desiatky študentov. Biskup udelil požehnanie UPC a celej univerzite. V modlitbe vlastnými slovami dojímavo prosil eucharistického Krista i svätých patrónov UPC aj za pedagógov, akademikov, za všetkých študentov, neveriacich i vzdialených. 
Nasledoval presun na Skalku pri Trenčíne, kde v kostole Novej Skalky o 19:00 začala narodeninová sv.omša. Prítomní boli trenčiansky dekan Mons. Milan Kupčík, a farár zo Skalky Peter Beňo. Univerzitu zastupoval rektor doc. Jozef Habánik, dekan fakulty špeciálnej techniky Dr. Jozef Kasala a dekanka Fakulty zdravotníctva Dr. Iveta Matišáková a predsedkyňa akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Mariana Pajtášová  s ďalšími pedagógmi ostatných fakúlt TnUAD, taktiež členmi správnej rady univerzity. Pozvanie prijal aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a predseda neinvestičného fondu Beňadik na obnovu Sk alky, Ing. Ľubomír Plško. „Sv.omšu obetujem za vás všetkých, za vaše životy, i za celú vašu univerzitu“, povedal v úvode biskup. Univerzitný kaplán Juraj Sedláček biskupa Viliama privítal aj ako otca myšlienky, aby trenčianske UPC malo svojich patrónov práve svätých zo Skalky, o čom sa spoločne rozhodovali pred šiestimi rokmi. 
Vo svojej homílii biskup citoval básnika Daniela Heviera: „Svoj život beriem ako pôžičku alebo hypotéku. Jedného dňa ju budem musieť zúčtovať. A tak sa ľudský život stáva aj priestorom napraviť chyby, ktoré som urobil.“ 
„Svätí zo Skalky, vaši patróni možno v niečom pôsobia starodávne, učme sa však od nich Božiemu prvenstvu v živote a nehanbime sa za to. Aby sa popri vašom vzdelávaní pozdvihol aj duch“, dodal biskup.
Sv.omšu sprevádzali dva zbory: spevácky zbor TnUAD a zbor mladých z UPC. Na záver sv.omše biskupa pozdravili dvojice študent a pedagóg, jednotlivo za každú fakultu a odovzdali mu veselé darčeky symbolizujúce zameranie ich fakulty. Nechýbali ani zástupcovia stredoškolákov a absolventov. Univerzitný kaplán poďakoval rektorovi za narodeninový darček, zrenovované UPC. Vďaku vyjadril aj vedeniu Dopravnej akadémie Trenčín za dlhoročnú možnosť uskutočňovať pastoračné aktivity priamo v srdci študentského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach.
Oslava narodenín pokračovala slávnostnou recepciou pre pozvaných hostí v pútnickom dome, a pre študentov na nádvorí pútnického areálu. Rektor univerzity vyjadril vďaku UPC, „ktoré v Trenčíne vzácnym spôsobom spája pedagógov aj študentov. Dnešný večer je toho potvrdením“, povedal. 
Po narodeninovom prípitku, krájaní torty, belgickom tanci, odprevadení biskupa mexickou vlnou a potleskom na nádvorí, už za tmy, zostúpili študenti k rieke Váh, kde si prečítali historické svedectvo o vylovení neporušeného tela sv. Benedikta. V krátkej tichej reflexii si vzbudili úmysel konať dobro a žiť dobrý život. Potom si, tak ako každoročne, všetci noví študenti vybrali „svoj“ kamienok, ktorými je breh Váhu na Skalke veľmi typický. V najbližších dňoch si ho môžu podpísaný priniesť pod oltár do „svojho“ UPC ako symbol osobného duchovného spojenia so svojimi patrónmi.


Juraj Sedláček

www.upctn.sk

01 02 03