UPC Pavla Straussa v Nitre prináša úvahy svojho patróna o zmysle nemoci – pozvánka

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre vzhľadom na čas, ktorý aktuálne prežívame, a ktorý nie je jednoduchý a dokonca práve mesto Nitra nie je na tom, čo sa týka pandémie koronavírusu najlepšie, prichádza do tejto situácie s ponukou duchovného povzbudenia prostredníctvom myšlienok svojho patróna – lekára Pavla Straussa, ktorý celé roky v skrytosti pôsobil v Nitrianskej nemocnici. Pavol Strauss prináša jedinečné úvahy o zmysle nemoci ako takej a nitrianske UPC ponúkne záujemcom niekoľko textov a myšlienok z jeho kníh. Budú postupne zverejňované na webstránke Univerzitné pastoračné centrum Nitra (upcnitra.sk) ako aj na FB profile  Priatelia UPC v Nitre | Facebook .