UPC v Nitre v letnom semestri

Niekoľko podujatí Univerzitného pastoračného centra v Nitre v letnom semestri 2013/2014.

UPC LSARS AMANDI II.