Uplynie 1150 rokov od smrti sv. Cyrila

21. júla 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (8. februára) O niekoľko dní si katolícki veriaci pripomenú 1150. výročie smrti svätého Konštantína Cyrila, spolupatróna Európy, ktorý so svojim bratom, svätým Metodom, sprostredkovali našim predkom svetlo viery. Nitriansky biskup a predseda Rady pre históriu KBS Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pripomína, že svätý Cyril – Konštantín, že bol veľký vzdelanec. „Priniesol nám písmo a preložil mnohé knihy do reči ľudu, aby boli liturgia a posvätné texty zrozumiteľné. Ale bol to aj človek, ktorý túžil po svätosti, túžil po Bohu. Keď mal možnosť, tak sa utiahol do samoty a vidieť, že aj to ratio sa dá spojiť s túžbou po teológii srdca, že človek každých čias môže byť nielen vzdelaný, (…) ale môže byť aj človekom veriacim, ktorý na prvé miesto postaví Boha. A to urobil Konštantín aj so svojim bratom Metodom“, uviedol nitriansky biskup.

Svätý Konštantín Cyril zomrel v Ríme 14. februára 869. Jeho relikvia je vystavená aj v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. 

Miroslav Lyko

Ilustračné foto: Marek Mucha