Upravený poriadok sv. Omší v meste Nitra v čase núdzového stavu – informácia

Z dôvodu prijatých epidemiologických opatrení proti šíreniu koronavírusovej infekcie, pristúpili aj farnosti v meste Nitra k úpravám časov a počtov sv. Omší pre veriacich v nedele a v prikázané sviatky, na ktorých sa môže zúčastňovať maximálne 50 veriacich takto:

Katedrála – bazilika sv. Emeráma – Nitriansky hrad – 7,00, 9,00, 10,30

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Nitra – Kalvária – 7,00 (pre seniorov), 8,00, 9,00, 9,00 (aula Misijného Domu Matky Božej), 10,30, 10,30 (Aula Misijného domu Matky Božej), 18,00

Kostol sv. Gorazda – Klokočina –  6.30, 7.30, 8.30, 9.30 online, 10.30 a 11.30, 16.00, 17.00, 18.00, Čermáň 8,00, 10.00  Párovské Háje 11,00

Kostol sv. Martina – Chrenová – 7.00, 8.30, 9.30, 10.30, 16.30, 17.30

Kostol sv. UrbanaZobor – 8,00, 9,30, 11,00

Kostol sv. Ladislava – Piaristi – 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Kostol sv. Petra a Pavla – Františkáni – 7,00, 8,30, 10,00, 11,30 (v maďarskom jazyku), 17,30, 18,30

Kostol navštívenia Panny Márie – Kláštor – 6,00, 7,30, 9,00, 10,30, 16,15

Kostol sv. Cyrila a Metoda – Mlynárce – 8,00, 10,30

Ďalšie informácie súvisiace s ďalšími konkrétnymi opatreniami, alebo časmi vysluhovania sviatosti zmierenia v tomto období, adoráciami, či spoločnými pobožnosťami posv. ruženca, litánií a pod. sú k dispozícii na výveskách jednotlivých chrámov, alebo na webových stránkach farností, či profiloch farností na sociálnych sieťach.