Uskutoční sa diecézne kolo Biblickej olympiády

Diecézny katechetický úrad v Nitre organizuje XIV. ročník  diecézneho (regionálneho) kola súťaže – konanej pod záštitou MŠVVŠ SR a Konferencie biskupov Slovenska –Biblickej olympiádyktorá sa bude konať 16. apríla 2015, v budove Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Program:

09. 00 – 10.00 hod. sv. omša, celebruje Mons. Viliam Judák, diecézny biskup                         

10.00 – 13.00 hod. súťaž

13.00 – 14.00 hod. obed

14.00 hod. vyhlásenie výsledkov

Martin Michalíček, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Nitre