Uskutoční sa Modlitbový deň k úcte Panny Márie

21. júla 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nitra (14. februára) V mestskej hale na Klokočine v Nitre sa 16. februára 2019 uskutoční Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov.

Program začne o 8:30 adoráciou a modlitbou posvätného ruženca. Nasledovať budú svedectvá o tom, ako sa v rôznych krajinách sveta šíri obrázok a modlitba, tak ako si to Panna Mária priala a ako jej príhovor pomáha ľuďom v ich núdzi.

Potom bude prednáška rakúskeho kňaza a misionára P. Paula Mariu Sigla na tému: „Panna Mária ukazuje všetkým národom cestu k víťazstvu jej Nepoškvrneného Srdca.“

Popoludňajší program otvorí eucharistická adorácia o 13:30. Po nej bude nasledovať druhá časť prednášky a o 15:00 sa prítomní spoločne pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva. Vyvrcholením dňa bude svätá omša o 16:00. Predsedať jej bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Deti od troch rokov môžu prítomní zveriť sestričkám do detského kútika, kde budú mať vlastný program.

Tento rok organizátori pozývajú aj nepočujúcich veriacich. Celý program bude tlmočený do posunkového jazyka. Nepočujúce deti budú mať k dispozícii vlastnú asistentku, aby sa mohli zapojiť do aktivít pre deti.

Rodina Panny Márie / Miroslav Lyko