Usmernenie pre kňazov

Veľadôstojní páni,

aj napriek príkazu pána premiéra Petra Pellegriniho ohľadom zrušenia verejných bohoslužieb na Slovensku (viď predchádzajúci email), snažme sa v našej Nitrianskej diecéze využiť tento čas na intenzívnejšiu modlitbu.

V súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené,“ – je možné využiť tento čas ich otvorenia napr. aj na vystavenie Sviatosti Oltárnej. Keď Vás niekto z veriacich požiada o svätú spoveď alebo o sväté prijímanie, vyjdite mu v ústrety, najmä v čase adorácie, zachovávajúc hygienické opatrenia (tzn. okrem iného aj podanie Eucharistie na ruku).

Tak ako Svätý Otec František, povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste sa nebáli vyjsť v ústrety chorým (aj tým s prípadným koronavírusom) a priniesli im posilu v podobe Božieho slova a Eucharistie. Myslime tiež na všetkých zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú v tieto dni enormne preťažení (porov. Homília Svätého Otca v Dome sv. Marty zo dňa 10. marca 2020).

S katolíckym pozdravom

Biskupský úrad v Nitre