Uvedenie poštovej pečiatky s motívom storočnice fatimských zjavení

Močenok (11. mája) Klub filatelistov 52 – 46 Močenok, Občianske združenie Benesco, Rímsko-katolícka farnosť sv. Klimenta vás srdečne pozývajú na UVEDENIE PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTOVEJ PEČIATKY „PANNA MÁRIA NÁS VYZÝVA, MODLITE SA A KAJAJTE SA!“ Ide o pripomenutie si storočnice fatimských zjavení Panny Márie. 
Miesto: Kostol sv. Klimenta v Močenku
Dátum a čas: piatok 12. mája 2017, svätá omša o 17.30
Juraj Lenický / Miroslav Lyko
kor