Uvedenie zberateľskej mince s motívom sv. Cyrila a Metoda

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (28. februára) V aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 28. februára 2018 konala prezentácia striebornej zberateľskej mince z príležitosti 1150. výročia uznania staroslovenčiny za liturgický jazyk. Podľa slov nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka bolo to pravdepodobne na začiatku roka 868. Uznanie staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk v rímskej Cirkvi bol podľa jeho slov „revolučný počin, lebo v západnej Európe sa používali tri liturgické jazyky – hebrejčina, gréčtina, latinčina, (…) kým východné cirkvi používali aj vlastný jazyk. A tu rímsky biskup, pápež, schválil aj liturgiu v jazyku staroslovenskom. Hovorí sa o Liturgii svätého Petra, pretože u nás už bolo kresťanstvo, pôsobili tu franskí kňazi alebo aj kňazi zo severnej Itálie, takže určite tu bola liturgia západná, ale v latinskom jazyku. V tomto prípade to bola liturgia zrozumiteľná, takže bol to veľký počin, na ktorý potom aj Druhý vatikánsky koncil akoby nadväzoval“, dodal na prezentácii nitriansky biskup.

Autorom výtvarného návrhu mince je výtvarník a medailér Roman Lugár. Priznal sa, že ho vždy „inšpiruje história a súvislosti, ktoré patria k tomu znázorneniu témy“. Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch na slávnosti pripomenul, že uznanie staroslovenského jazyka je významná súčasť našich dejín. Aj preto sa národná banka rozhodla vydať túto zberateľskú mincu.

Ide o striebornú 10-eurovú mincu. Zobrazuje grécky i latinský kríž a postavy svätých Konštantína – Cyrila a Metoda. Použitý motív hlaholiky na averze i reverze symbolizuje slovanský liturgický jazyk, uviedol Milan Kubík z Mincovne Kremnica.

Záujemci si mincu môžu zakúpiť v predajni kremnickej mincovne a v rôznych ďalších numizmatických predajniach.

Miroslav Lyko