Uvedenie zlatej euromince Mojmír I. v Nitre – pozvánka

Národná banka Slovenska podľa emisného plánu na rok 2019 vydáva zlatú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 100 eur venovanú veľkomoravskému kniežaťu Mojmírovi I. V spolupráci Národnej banky Slovenska, Mincovne Kremnica š.p. a Nitrianskeho biskupstva sa dňa 18. novembra 2019 o 14,00 hod uskutoční slávnostná emisia a prvý deň predaja zberateľskej mince sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre za účasti guvernéra Národnej banky Slovenska pána Petra Kažimíra, nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka a ďalších hostí. Minca pripomína veľkomoravské knieža Mojmíra I., ktorého zásluhou sa zjednotili slovanské kmene do vyššieho územného celku – Veľkomoravskej ríše. Zástupcovia médií ako aj široká verejnosť a zberatelia mincí sú srdečne vítaní.