V Andači posvätili nový filiálny kostol Narodenia Panny Márie

V obci Andač, ktorá je filiálkou farnosti Lukáčovce sa veriaci po mnohých rokoch dočkali nového kostola s patrocíniom Narodenia Panny Márie. Po rozlúčke s kaplnkou na cintoríne, ktorá doteraz slúžila pre bohoslužby veriacim, sa v sobotu 9. septembra 2023 uskutočnila liturgická slávnosť za širokej účasti miestnych veriacich so starostom obce Adamom Žákovičom a poslancami obecného zastupiteľstva, v rámci ktorej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil novovovybudovaný chrám, ktorý bude odteraz slúžiť miestnej cirkvi ako Boží dom pre liturgické slávenia a modlitby. Počas slávnostnej svätej omše spolu s biskupom Viliamom koncelebrovali farár dekan farnosti Lukáčovce Miroslav Hafera a mnohí ďalší kňazi. Filiálka v Andači mala možnosť v nedeľu 10. septembra 2023 zažiť aj prvé hody so slávnostnou sv. omšou a následným kultúrnym programom. Pri tejto príležitosti nezostalo v zabudnutí ani meno zosnulého bývalého miestneho dekana a farára Petra Blahovca, ktorý tiež podporoval myšlienku stavby kostola v Andači.

Základný kameň kostola požehnal pápež František v roku 2022. Autormi projektu filiálneho kostola sú architekti otec a syn František a Martin Dulíkovci. Samotná stavba chrámu za aktívnej účasti veriacich trvala rok. Kostol vzhľadom na veľkosť patrí medzi menšie, ale má plnohodnotné vybavenie, nesie sa v modrej mariánskej farbe, s využitím prírodných materiálov ako je spišský travertín. Dominuje mu mozaika Panny Márie od umelca Jiřího Šťastu, vitráže Terézie Zemkovej, krížová cesta rezbára Tomáša Lajmona.  V oltári sú uložené relikvie sv. Kataríny Laboure, bl. Carla Acutisa a mučeníkov sv. Casty a sv. Aucta z pôvodného oltára z roku 1948. Kostol má kapacitu 90 miest nasedenie. Realizátorom stavby bola firma Inpek Holding a.s. T.U.