V Badíne sa konalo plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska

V dňoch 6. a 7. marca 2023 slovenskí biskupi zišli v Badíne na 104. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Vyhodnotili niektoré aktivity KBS ako napríklad stretnutie laikov, zasvätených a biskupov na tému “Ako byť synodálnou Cirkvou?” , ako aj synodálnu konzultáciu, ktorá prebiehala na kontinentálnej úrovni v Prahe. Biskupi sa oboznámili so štatútom a doplnenými podmienkami trvalého diakonátu, novým štatútom Hudobnej subkomisie, aktualitami z Rady pre rodinu a dvomi pripravovanými publikáciami vhodnými na sprevádzanie rodín v prvých rokoch manželstva. Vypočuli si informácie o prípravách a možnosti účasti na Svetovom stretnutí mládže, ktoré sa uskutoční 1. až 8. augusta 2023 v portugalskom Lisabone. Prijali informácie a schválili odborný, vzdelávací a formačný kurz pre kňazov, ktorí sa venujú pastoračnej činnosti v nemocniciach a lôžkových zariadeniach. Biskupi sa oboznámili s nepovolenými liturgickými sláveniami a pastoračnými aktivitami Fraternity Pia X. na Slovensku. Informovali sa o vývoji v otázke cien energií pre neregulované cirkevné subjekty a  rozhodli o podpore projektov z Masmediálnej zbierky. Biskupi zareagovali na sťažnosti o učebných materiáloch o sexuálnej výchove na školách a vydali k tomu vyhlásenie.