V Bánovciach nad Bebravou požehnal pomocný nitriansky biskup novú školskú kaplnku Premenenia Pána

V nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána 9. januára 2022 navštívil nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo svoju domovskú farnosť v Bánovciach nad Bebravou, aby v rámci slávnostnej sv. omše požehnal novú Kaplnku Premenenia Pána v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v tomto meste. Škola tak v treťom roku svojej existencie dostala priestor vyhradený na božský kult, aby jej študenti i zamestnanci mohli čerpať z bohatého prameňa Božích milostí – najmä z Eucharistie, a popri nadobúdaní vedomostí nezanedbávali ani svoju duchovnú formáciu. Duchovný správca školy a farár bánovskej farnosti Stanislav Garaj vyjadril presvedčenie, že Pán premenený v Najsvätejšej Sviatosti bude premieňať srdcia všetkých, ktorí túto kaplnku navštívia a že v týchto požehnaných priestoroch nájdu posilu nielen študenti a zamestnanci školy. Zriadenie kaplnky odsúhlasil 28. októbra 2021 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Cirkevná škola tak dostala na prahu Nového roka vzácny dar v podobe posvätného miesta, ktoré umocní nielen cirkevný charakter školy, ale aj duchovnú formáciu jej žiakov a zamestnancov v záujme ich komplexnej prípravy na život a životné povolanie.