V Bošanoch bola predstavená publikácia o sv. Martinovi z Tours, patrónovi farnosti

13. novembra 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

V dňoch 15. – 16. júna 2019 celebroval sväté omše v Bošanoch vo farskom chráme sv. Martina biskupa, a vo filiálnej obci Práznovce, spolu s miestnym dekanom a správcom farnosti Štefanom Bukovanom a svojimi spolubratmi zo Spoločnosti Ježišovej novovymenovaný profesor, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, jezuita Miloš Lichner, SJ. V rámci nich predstavil svoju novú knihu o sv. Martinovi z Tours, ktorý je patrónom aj Bošianskej farnosti. Prítomným veriacim pripomenul, že na Slovensku katalóg patrocínií uvádza dve diecézy – Bratislavskú arcidiecézu a Spišskú diecézu, a 142 farností, v ktorých hlavným patrónom je práve svätý Martin, čo svedčí o veľkej popularite tohto svätca na našom území. Preto považoval za vhodné ponúknuť veriacim na Slovensku publikáciu, ktorá im ho bližšie priblíži. Publikácia je tak prvým slovenským prekladom najstaršieho dochovaného životopisu tohto svätca od autora Sulpicia Severa zo 4. storočia. Obsahuje obsiahly úvod, v ktorom prof. Lichner vysvetľuje historický a teologický kontext doby, v ktorej žil sv. Martin z Tours. Sulpicius Severus, ako jeho žiak a nasledovník v mníšskom živote predstavuje sv. Martina ako dokonalého nasledovateľa Ježiša Krista. Sulpicius totiž neplánoval iba zachytiť život svätca, ale ponúka aj isté teologické posolstvo. Sulpiciovo dielo je tkzv. panegyrikom – chválorečou na sv. Martina, ktorý je porovnateľný s apoštolmi a prorokmi. Po úvode nasleduje pôvodný latinský text doplnený o slovenský preklad s vedeckým poznámkovým aparátom. Čitatelia obľubujúci ranokresťanskú literatúru tak môžu sledovať ako preklad, tak aj pôvodný text. Kniha vyšla v edícii Starokresťanská knižnica ako jej 11. publikácia. Starokresťanská knižnica vychádza na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Edícia je už známa nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a vydávajú sa v nej významné diela západných, ako aj východných cirkevných otcov. Publikácia o sv. Martinovi je hodnotným titulom do domácej knižnice, alebo vhodným darom pre tých, ktorí majú radi duchovnú literatúru a životopisy svätých. Pastoračná aktivita tohoto typu je súčasne vhodným spôsobom, ako priblížiť osobnosť, ale aj vzbudiť u veriacich hrdosť na hlavného patróna svojej farnosti. Že sa to podarilo, o tom svedčí vypredaný náklad autorských výtlačkov dovezený do Bošian.

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva