V Bošanoch sa modlili za zosnulého kardinála J. Ch. Korca

Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra 2015) sa veriaci v Bošanoch  modlili za svojho rodáka – Jána Chryzostoma kardinála Korca. V miestom Farskom kostole svätého Martina predsedal svätej omši za zosnulého P. Dušan Bezák SJ (rodák z Bošian). Slávnostným kazateľom bol P. Emil Váni SJ; koncelebrovali don Andrej Kňaze SDB (rodák z Bošian) a farár Štefan Bukovan.

Páter Emil Váni, ktorý bol osobným priateľom zosnulého kardinála, podčiarkol dôležité medzníky v živote nitrianskeho emeritného biskupa. Poukázal na mnohostrannú spätosť jeho života so Svätým písmom. Vyzdvihol ho ako teológa, filozofa, historika, etika, človeka, ktorého väzenie i fyzická práca naučili cítiť s ľudom, vedieť sa vcítiť do potrieb obyčajného človeka, ale aj ktorého vedela nahnevať každá krivda. Tiež zdôraznil literárnu plodnosť bošianskeho rodáka, pričom, podľa jeho slov, každá kniha nesie v sebe lásku k Bohu, k blížnemu, k Slovensku, k Cirkvi.

Štefan Bukovan, farár v Bošanoch

b1 b2 b3 b4 b5 b6