V Bošanoch si uctili pamiatku najvýznamnejšieho rodáka

Ani rodné Bošany nezabudli na svojho najvýznamnejšieho rodáka a pri príležitosti 4. výročia jeho odchodu do večnosti si pamiatku blahej pamäti nitrianskeho diecézneho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca uctili 27. októbra 2019 slávením spomienkovej sv. omše v miestnom farskom Kostole sv. Martina. Za účasti rodinných príslušníkov otca kardinála a množstva veriacich bošianskej farnosti ju celebroval univerzitný kaplán a rektor UPC v Nitre ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. spolu s miestny farárom – dekanom Štefanom Bukovanom a miestnym rodákom saleziánom Andrejom Kňazem,SDB. Hlavný celebrant vo svojej homílii prítomným priblížil osobnosť kardinála Korca cez svoju vlastnú osobnú skúsenosť, či svedectvá iných, z ktorých bolo zjavné, že otec kardinál bol mužom vnútornej radosti, vrúcnosti a pokoja, pokory, ktorý bojoval dobrý boj viery aj vďaka duchovnému životu, v ktorého strede stála svätá omša a Eucharistia. A na záver dodal: „Úsmev vyjadrujúci duchovnú radosť otca kardinála Korca pramenil z obetovaného utrpenia spolu s Kristom a z účasti na Eucharistii, kde vnímal bolesť Umučeného, ale aj úsmev Vzkrieseného. Môžeme povedať, že jeho osoba nás prorocky usmerňuje k samému jadru našej katolíckej identity, ktorým je aj naša aktívna spoluúčasť na Kristovej obete sprítomňovanej v Eucharistii. To je prameň aj našej vnútornej radosti a zároveň náš „novoevanjelizačný“ pastoračný plán, ktorý je osvedčený a účinný. V spleti ponúk je múdre nechať sa inšpirovať tým, čo osobnosť otca kardinála vyžaruje nielen do našej farnosti, či nitrianskej diecézy, ale do celej – univerzálnej Cirkvi, pretože bol celý život jej verným synom.“ Spomienková slávnosť v Bošanoch, podobne ako v Nitre, či v Bratislave potvrdila skutočnosť, že Ján Chryzostom kardinál Korec je stále s nami, prítomný v srdciach i mysliach veriacich v Nitrianskej diecéze, či na Slovensku a jeho odkaz je stále aktuálny aj pre súčasnú, a bude aktuálny aj pre budúce generácie.