V Branči pri Nitre sa konal 30. ročník osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda

Sviatok sv. Cyrila a Metoda si v Branči pri Nitre už tradične uctili veriaci a obyvatelia obce v predvečer slávnosti 4. júla 2019 pri súsoší oboch vierozvestov na návrší za obcou. Súčasťou spomienkovej slávnosti bola sv. Omša, ktorú celebroval miestny farár Rudolf Kopecký za účasti verejnosti, ale aj poslancov Národnej rady SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja, či predstaviteľov obecných samospráv z okolitých obcí. Po skončení liturgickej slávnosti sa prítomným prihovorili starosta obce Branč Július Kurča a niektorí z prítomných hostí, ktorí k súsošiu položili kytice kvetov. Spomienková slávnosť bola zakončená inscenovaným predstavením v podaní žiakov Základnej školy v Branči pod vedením sr. Márie Magdalény z Misijnej kongregácie služobníc Ducha svätého v Ivanke pri Nitre. Podujatie sa v Branči uskutočnilo už po jubilejný 30 krát a jeho zmyslom je zachovanie a prehlbovanie úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi, ako apoštolom Slovanov medzi súčasnou a zvlášť mladou generáciou. Koná sa každoročne pri súsoší, venovanom významným osobnostiam slovenských dejín, ktoré sa nachádza v obci Branč, južne od mesta Nitra. Na málo významnej ceste z Branču do Štefanovičovej, na miernom návrší. Autorom súsošia je významný slovenský sochár František Gibala. Bolo vytvorené na objednávku vtedajšieho nitrianskeho župana Štefana Haššíka. Sochu na náklady župy dal postaviť na pahorku v chotári vtedajšej pohraničnej obce Branč, v blízkosti hranice s odôvodnením, že na tom mieste svätí bratia Cyril a Metod po namáhavej ceste do Nitry odpočívali. Mnohí o tomto súsoší, umiestnenom na pomerne netypickom mieste, ani netušia, ale určite nebudú sklamaní, ak ho navštívia.