V Chynoranoch odhalená a požehnaná pamätná tabuľa P. Matejovi Markovi SJ.

Vo farskom kostole v Chynoranoch bola 4. októbra 2019 odhalená pamätná tabuľa miestnemu rodákovi P. Matejovi Markovi SJ, tajnému provinciálovi jezuitov, autorovi viacerých knižných diel,zakladateľovi Teologického inštitútu sv. Alojza a väzňovi za vieru, ktorý v období komunizmu rozhodol o tajných vysviackach Pavla Hnilicu a Jána Chryzostoma Korca za biskupov. Tabuľu odhalili počas sv. omše, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom Jánom Šimkom, dištriktuálnym dekanom Štefanom Bukovanom, a jezuitmi P. Jozefom Šuppom SJ, dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity prof. Milošom Lichnerom SJ, Prof. Ladislavom Csontosom SJ, P. Emilom Vánim SJ a P. Ondrejom Gábrišom SJ. Na liturgickej slávnosti sa zúčastnili aj novici zo Spoločnosti Ježišovej a široká verejnosť. Prítomným sa v homílii prihovoril tiež miestny rodák P. Jozef Šuppa. Po skončení slávnosti sa uskutočnila prezentácia knižnej monografie P. Mateja Marka o živote sv. Ignáca z Loyoly pod názvom Taký bol, ktorá vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha v roku 2019. Spomienková slávnosť a odhalenie pamätnej tabule P. Matejovi Markovi boli prejavom úcty odvážnemu a tvorivému svedkovi viery v najťažších časoch prenasledovania Cirkvi počas komunizmu, udržiavateľovi rehoľného života a trpiteľovi za vieru, ktorý by nemal upadnúť do zabudnutia, aby o ňom vedeli aj budúce generácie.