V dekanáte Nitrianske Rudno začali Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu

V rámci dekanátu Nitrianske Rudno sa z iniciatívy veriacich začal Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tak ako sa dieťa vyvíja 9 mesiacov v lone matky, tak sa aj veriaci z farností Horné Vestenice, Nitrianske Sučany, Diviaky nad Nitricou, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Čavoj, Valaská Belá, Zliechov a Čičmany chcú 9 mesačnou prípravou pripraviť na slávenie 350. výročia od prvého zjavenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sv. sestre Margite Márii Alacoque, ktoré si v celej Cirkvi budeme pripomínať  27. decembra 2023.  Pôjde o 9 stretnutí, ktoré sa budú konať každú poslednú nedeľu v mesiaci v Nitrianskych Sučanoch. Na každom stretnutí bude prítomný kňaz a nosnou témou bude jeden deň z novény.

Prvé stretnutie za účasti viac ako 300 veriacich sa tak uskutočnilo hneď po sviatku Zvestovania Pána 26. marca 2023 v priestoroch kultúrneho domu a kinosály v Nitrianskych Sučanoch. Pozvané boli všetky vekové kategórie od staršej generácie po rodiny s malými deťmi, ktorým sa venovali animátori eRka. V rámci programu účastníci vzhliadli 1. časť dokumentárneho filmu o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vypočuli si úvahu  kaplána z farnosti Horné Vestenice  Róberta Holečku k téme deviatnika s modlitbou a spoločne sa pomodlili modlitbu posv. Ruženca. Pre deti bola pripravená prezentácia o živote sv. sestry Margity, piesne, hry, omaľovánky. Cieľom tejto iniciatívy je obnoviť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, opäť dať do povedomia prisľúbenia spojené s vykonaním pobožnosti 9 prvých piatkov, prepojiť staršiu a mladšiu generáciu a  vzájomne sa povzbudiť vo viere. Na záver prvého stretnutia dostali účastníci srdiečka, ktoré v sebe skrývali 1 invokáciu z litánií a kalendárik s termínmi ďalších stretnutí.