Piata púť kňazov nitrianskej diecézy

V dňoch 28. marca až 1. apríla 2016 sa uskutočnila piata púť kňazov nitrianskej diecézy. Začala sa ako obvykle na Veľkonočný pondelok. 27 kňazov putovalo spolu so svojim biskupom v Svätom roku milosrdenstva do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach. V utorok 29. marca doputovali do  Gniezna k hrobu sv. Vojtecha, ktorého meno je na Slovensku veľmi známe vďaka Andrejovi Radlinskému, ktorý založil spolok s jeho menom. Po skončení svätej omše nasledovalo veľmi srdečné stretnutie s prímasom Poľska, arcibiskupom Mons. Wojciechom Polakom. Ďalšou zastávkou pútnikov bolo jedno z významných mariánskych pútnických miest Poľska Licheń Stary. Bazilika Panny Márie je najväčšou sakrálnou stavbou v Poľsku a dvanástou na svete. Dňa 30. marca sa pútnici vybrali do najslávnejšej pútnickej svätyne, duchovného centra Poľska do Czestochowej. Cestou sa zastavili v mieste narodenia a krstu svätej Faustíny Kowalskej v  Świnice Warckie. Vo večerných hodinách sa presunuli pútnici do Krakova. Ráno slávili svätú omšu v kostole Svätého kríža v jednom z najstarších chrámov v Krakove. V dopoludňajších hodinách pútnici v sídle metropolitu navštívili arcibiskupa kardinála Stanislava Dziwisza. V posledný deň púte (v piatok 1. apríla) vstúpili  do Sanktuária Božieho milosrdenstva Krakov – Lagiewniky, kde slávili v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu. Následne sa odobrali do pútnického centra svätého Jána Pavla II., ktoré sa rozkladá v tesnej blízkosti svätyne Božieho milosrdenstva na pôde bývalej chemickej továrne Solvay, kde časť života na nútených prácach ako mladík prežil Karol Wojtylla. S radosťou doputovali pútnici na Kalwariu Zebrzydowsku, kde si vykonali pred milostivým obrazom Matky Božej mariánsku pobožnosť. A potom už nasledovalo posledné zastavenie pútnikov vo Wadowiciach, rodisku svätého Jána Pavla II. Tu sa modlili v Bazilike Panny Márie najmä pri krstiteľnici, kde bol 20.júna 1920 pokrstený Karol Wojtylla. Nasledovala prehliadka jeho rodného domu, kde je teraz múzeum s projekciou o živote tohto významného Poliaka. Aj táto púť sa dá nazvať púťou po stopách pápeža Božieho milosrdenstva. Budúca šiesta púť kňazov nitrianskej diecézy so svojim biskupom, ak Boh dá, bude nasmerovaná v roku 2017 do Fatimy, na sté výročie zjavení Matky Božej.

Význam púte spočíva nielen v tom, že pútnici mali možnosť prehĺbiť svoj duchovný život, poznať mnohé miesta dovtedy nepoznané, ale najmä v tom, že pomohla prehĺbiť vzťahy medzi kňazmi.

Daniel Dian, tajomník SSV 

P_1P_2p_3