V Horných Vesteniciach tradične ďakovali Bohu za úrodu

Na jar je zvykom, že prosíme vo svätých omšiach o požehnanie úrody, a zasa dobrým zvykom je na jeseň aj poďakovať sa. V mnohých farnostiach je preto dodnes udržiavaná  tradícia vyzdobiť na jeseň kostoly z plodov zeme, ktoré prinášajú veriaci, aby sa následne vo svätej omši poďakovali Bohu za tieto jeho dary. Nebolo tomu inak ani vo  farnosti Horné Vestenice, kde sa  v nedeľu 17. septembra  2023 počas svätej omše celebrovanej miestnym farárom Stanislavom Caránkom takto tiež poďakovali za úrodu. Farský Kostol sv. Petra a Pavla zaplnilo takmer 70 ľudí v krojoch a dva folklórne súbory a množstvo veriacich aj pozvaných hostí. Celý kostol bol vyzdobený darmi zeme a súčasťou bolo aj 5 sypaných obrazov od pani Kataríny Gálikovej z Machuliniec. Obrazy vytvorila iba z múky, kávy a kakaa. Takéto vyjadrenie vďačnosti ľudí Bohu je tiež prejavom viery, že človek môže zasadiť, že človek môže zbierať, ale ten rast a to všetko okolo toho sa nám dostáva vďaka Bohu. Je to vyjadrenie vďaky Bohu ako aj tým, čo dorábajú plody našej zeme.