V Hronskom Beňadiku boli prijatí noví členovia do obnoveného Bratstva Kristovej krvi

V Hronskom Beňadiku sa 22. januára 2023 v Bazilike sv. Benedikta, opáta uskutočnila liturgická slávnosť spojená so vstupom nových členov do obnoveného Bratstva Kristovej krvi. Celej slávnosti predsedal Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup za účasti rektora bazilika Mons. Petra Brodeka. Biskup Peter vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu a poslanie tohto spoločenstva, ktorým sú zmier, obeta a služba Ježišovi Kristovi. Máme nádej, že 26 noví členovia bratstva budú svojou modlitbou i vonkajšou službou nápomocní v šírení úcty ku Kristovej krvi.

Bazilika sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku uchováva od r. 1483 vzácnu relikviu Kristovej krvi, nevyčerpateľný prameň požehnania, akým je pre všetkých, ktorí s vierou k nej prichádzajú a rozjímajú o Ježišovom utrpení. Nitriansky  biskup Mons. Viliam Judák dekrétom z 20. novembra 2022, v deň slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme obnovil a schválil združenie veriacich „Bratstvo Kristovej krvi“. Cieľom bratstva je čo najviac pochopiť cenu Kristovej krvi, ktorú za nás obetoval, zamilovať si ju i zužitkovať pre dobro vlastnej duše. Veď Krv Kristova je nevyčerpateľný prameň a cena našej spásy. V minulosti sa členovia bratstva nazývali aj strážcovia Kristovej krvi. Zaiste okrem tejto úlohy, je možné úlohu strážcu vidieť aj v úsilí bdieť s Kristom a podieľať sa na jeho zápase o naše duše. „Strážiť“ seba i dobro iných, aby sme sa mohli svojou modlitbou, adoráciou, ale i obetavým svedectvom usilovať o priblíženie Ježišovej lásky k našim spolupútnikom. Aby si mnohí, ktorí zavítajú do Baziliky sv. Benedikta, opáta a navštívia kaplnku Kristovej krvi, alebo sa s členmi Bratstva stretnú, mohli viac spoznať a zamilovať Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
Foto: Mária Švecová www.clovekaviera.sk