V Hronskom Beňadiku oslávili sviatok Povýšenia sv. Kríža

Sviatok Povýšenia sv. Kríža oslávili veriaci z farnosti v Hronskom Beňadiku slávnostnou sv. omšou, ktorá sa konala 14. septembra 2019 pri kaplnke na Háji nachádzajúcej sa na skale medzi Hronským Beňadikom a farskou filiálkou Psiare.  Prítomní veriaci mali v príjemnom prírodnom prostredí možnosť uvažovať nad významom kríža, ktorého povýšenie patrí medzi najstaršie sviatky v cirkevnom kalendári. Miestny správca farnosti Vdp. Tomáš Gračka vo svojej homílii veriacim  zdôraznil najmä skutočnosť, že kríž je symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je spomienkou na Ježiša Krista – Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril ľuďom cestu spásy. Zúčastnení veriaci sa po skončení slávností rozchádzali povzbudení slovom, ale aj  príkladom mnohých, najmä však tých, ktorí na toto miesto putovali či už s nejakou bolesťou alebo iným „životným krížom“.  Najbližšia púť sa na tomto mieste uskutoční 1. mája 2020 a organizátori na ňu už teraz všetkých srdečne pozývajú.