V Hronskom Beňadiku sa konala kajúcna pobožnosť pred relikviou Kristovej krvi

V Bazilike svätého Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku sa v nedeľu 11. októbra 2020 uskutočnila kajúcna pobožnosť pred relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v tejto svätyni. Pobožnosti sa veriaci mohli zúčastniť aj prostredníctvom online televízneho prenosu. Kajúcnu pobožnosť viedol rektor baziliky a súčasne generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Prítomní boli aj bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda a verejnosť v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami. Mons. Brodek vo svojom príhovore zdôraznil, že do zápasu s koronavírusom ľudstvo nevyhnutne potrebuje Božiu pomoc, Božiu silu a Boží zásah. Ako povedal: „Triumfujúca modernita sa chveje pri stretnutí so smrťou. Tento vírus odhalil, že napriek všetkému sileniu sa a opatreniam zostáva svet ochromený strachom zo smrti. Svet môže riešiť zdravotné krízy, vie prekonať krízu ekonomickú, nikdy však nevyrieši tajomstvo smrti. Odpoveď má jedine viera.“
Cieľom kajúcnej pobožnosti bolo odprosenie Pána Boha za naše hriechy v súvislosti s nákazou, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere, a ktorá je varovaním i výzvou k obráteniu. Podľa Mons. Brodeka je potrebné tak činiť, za to, že v našom národe je veľmi veľa zlého, hoci je aj veľmi veľa dobrého, ale práve za to zlé je treba odprosiť a znovu pokorne prosiť o prinavrátenie Božieho milosrdenstva, ktoré nás zachraňuje aj v takýchto epidémiách. Ako povedal: „Verím, že požehnanie a kajúcnosť, keď sa spoja, získavajú potrebnú milosť.“ 
Na záver pobožnosti udelil Mons. Brodek aj požehnanie s relikviou Kristovej krvi.