V Kamanovej posvätili vynovený filiálny chrám

Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kamanová, sa v nedeľu 22. septembra 2019 uskutočnila  konsekrácia obnoveného miestneho chrámu Povýšenia sv. Kríža, ktorý je filiálnym kostolom farnosti Ludanice. Za účasti farského spoločenstva veriacich akt konsekrácie vykonal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval s farárom farnosti Ludanice Dušanom Kajanovičom  a ďalšími kňazmi. Realizátorom celej rekonštrukcie kostola bola firma Petra Čambala Gloria Dei zo Zavaru. Kamanová sa tak dočkala obnovy chrámu, ktorého história sa začala písať v roku 1981.