V kaplnke sv. Gorazda v nitrianskom kňazskom seminári oslávili 28. výročie jej konsekrácie

Pri rannej svätej omši 29. septembra 2023 si bohoslovci a predstavení Kňazského seminára pripomenuli 28. výročie konsekrácie Kaplnky sv. Gorazda, ktorá je srdcom seminára. Posvätil ju vtedajší nitriansky diecézny biskup blahej pamäti Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec 29. septembra 1995. Sv. omšu celebroval rektor kňazského seminára s ďalšími kňazmi. V homílii  bohoslovcom otcovsky pripomenul, že všetky svoje náročné boje by mali riešiť a liečiť aj v seminárnej kaplnke a na kolenách. Upriamil ich pozornosť na skutočnosť, že kňazské povolanie potrebuje pevné základy, potrebuje silu a odvahu, ktoré načerpajú jedine v modlitbách. Za 28 rokov sa kaplnka stala svedkom mnohých príbehov povolaní a vystriedalo sa v nej niekoľko stoviek bohoslovcov. V tomto akademickom roku do nej denne prichádza 58 bohoslovcov z piatich diecéz, aby prosili Pána o požehnanie a silu na ceste povolania.