V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade oslávili jej patróna

Slávnostnou sv. omšou 21. septembra 2022 – v predvečer sviatku sv. Emeráma – oslávili na Nitrianskom hrade v Bazilike sv. Emeráma tohto biskupa a mučeníka, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu Nitrianskej diecézy. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bol po svojom návrate z kurzu pre nových biskupov v Ríme pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Spolu s ním za účasti prítomnej verejnosti a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda koncelebrovali nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, veľprepošt a kanonici katedrálnej kapituly a kňazi pôsobiaci v Nitre, ktorí využili príležitosť a hlavnému celebrantovi na záver slávnosti zablahoželali  k jeho nedávnemu životnému jubileu.