V Katedrále v Nitre rekonštruujú organ

Nitra (26. februára) V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre prebieha rekonštrukcia organu. Po skončení prác bude najvýznamnejším nástrojom  bachovského, barokového charakteru na Slovensku.

Organ v nitrianskej katedrále prešiel vo svojich dejinách rôznymi zmenami a to až do takej miery, že jednotlivé jeho súčasti prestali fungovať. A tak po obnove interiéru katedrály, na podnet nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, kompetentní rozhodli o jeho rekonštrukcii. Práve v týchto dňoch rakúska firma Kögler, ktorá vyhrala výberové konanie na tieto práce, si zobrala do svojej dielne na reštaurovanie historicky vzácnu organovú skriňu.

Podľa slov katedrálneho organistu Vladimíra Kopca, najstaršie časti tohto hudobného nástroja sú datované do polovice 17. storočia. „Neskôr slovenský organár Martin Zorkovský v polovici 18. storočia urobil jeho zásadnú rekonštrukciu, a práve do tohto obdobia, čiže do polovice 18. storočia, by sme sa chceli naspäť vrátiť, aby sme tejto barokovej katedrále dokázali dať aj barokový zvuk organa“, povedal organista. Pripomenul, že „najdrastickejšia rekonštrukcia katedrálneho organu sa udiala v tridsiatych rokoch 20. storočia, kedy nitriansky organár Otokar Važanský tento nástroj plne spneumatizoval a rozšíril o niekoľko registrov, na rohoch chóru umiestnil pedálové registre. Tým, že ten nástroj spneumatizoval, tak dosť významným spôsobom zasiahol do historických mechanických častí. My sme nútení teraz dávať to do pôvodného stavu,“ dodal Vladimír Kopec.

Veľkosť zrekonštruovaného organu bude približne rovnaká ako pred jeho opravou. Pred aktuálnymi prácami mal nástroj 28 registrov, teraz bude mať 30 registrov s tým, že pôjde o úplne mechanický dvojmanuálový nástroj, čiže nebude obsahovať ani jednu pneumatickú či elektrickú časť. Ako podčiarkol Vladimír Kopec, „bude to jeden z najvýznamnejších, momentálne aj najvýznamnejší nástroj bachovského, barokového charakteru na Slovensku“.

Organ po rekonštrukcii bude mať vyše 1800 píšťal – väčšina z nich bude z organového cínu zmiešaného v určitom pomere s olovom, viac ako 300 píšťal bude z dreva a bude obsahovať aj 200 jazykových píšťal.

Gesciu nad rekonštrukciou katedrálneho organu má miestna sídelná Kapitula kanonikov. Potvrdil to jej veľprepošt Mons. Štefan Vallo. Návštevníci bohoslužieb na Nitrianskom hrade si budú môcť zvuk rekonštruovaného organu vypočuť pravdepodobne už počas tohtoročných Vianoc.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

VIDEO TU