V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre začali nový akademický rok slávnostným Veni Sancte

Slávnostným Veni Sancte v katedrále – Bazilike sv. Emeráma  na Nitrianskom hrade sa 23. septembra 2020 začal akademický rok 2020/2021. Slávnostnú svätú omšu za účasti seminaristov celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec spolu s nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom a žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Prítomní boli aj rektor seminára sv. Gorazda Mons. Marián Dragúň, dekan RKCMBF  ThDr. Vladimír  Thurzo, ako aj pedagógovia a predstavení seminaristov z Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy. Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ biskup Marián Chovanec vo svojom príhovore uvažoval o vernosti k povolaniu v boji s falošnými prorokmi. Povzbudil prítomných zvlášť seminaristov k  autenticite svojho života viery a k pravej zbožnosti. Po skončení liturgickej slávnosti sa pre sprísnené hygienické opatrenia neuskutočnilo tradičné slávnostné zhromaždenie v aule seminára. Rektor seminára však prítomných pedagógov informoval o aktuálnom počte študentov v začínajúcom akademickom roku, ktorých  je celkovo 60, z toho sú 3 laici a 2 rehoľníci. Za Žilinskú diecézu 22, z toho 5 prvákov, za Nitriansku diecézu 20, z toho 4 prváci a za Banskobystrickú diecézu 12, z toho 1 prvák. Navyše jeden seminarista v Nitre študuje za Trnavskú arcidiecézu. Akademický rok v nitrianskom Kňazskom seminári sv. Gorazda sa tak bez problémov riadne začal a seminaristi sa budú môcť vedení Duchom Svätým v pokoji od začiatku venovať štúdiám a duchovnej formácii.

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre si v roku 2015 pripomenul 300 rokov od svojho založenia. Prvý kňazský seminár v priestoroch Horného mesta v Nitre založil 9. novembra 1715 vtedajší nitriansky biskup Ladislav Adam Erdödi. Na tento účel daroval 2030 zlatých a dal zakúpiť v tejto lokalite tzv. almášiovský dom. Seminár bol zasvätený svätému Ladislavovi Uhorskému. Biskup prijal do neho prvých ôsmych klerikov. V roku 1776 ďalší nitriansky biskup Ján Gustíni postavil budovu Veľkého seminára (dnešného Teologického inštitútu). Zaviedol v seminári celé teologické štúdium a vymenoval prvých diecéznych profesorov. Podporovateľmi kňazského seminára boli aj jeho nástupcovia na biskupskom stolci ako napríklad Anton Révai, František Xaver Fuchs, Jozef Kluch, Jozef Vurum, Augustín Roškováni. Posledne menovaný dal postaviť budovu Malého seminára (r. 1876) – terajšieho Kňazského seminára svätého Gorazda. Seminár bol dvakrát zrušený. Prvýkrát cisárom Jozefom II. (r.1783) a druhýkrát komunistickou štátnou mocou (r. 1950). Seminár v Nitre v roku 1990 obnovil nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec. Do prvého ročníka bolo vtedy prijatých 40 adeptov na kňazstvo. V roku 1995 bolo v nitrianskom seminári 150 bohoslovcov. V podpore Kňazského seminára svätého Gorazda pokračuje aj súčasný nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Inštitúcia primárne slúži pre zabezpečenie kňazských štúdií a formácie seminaristov Nitrianskej, Žilinskej  a Banskobystrickej diecézy.