V Kňazskom seminári v Nitre začali akademický rok

15. júna 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (26. septembra) V Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre začal 26. septembra nový akademický rok. Svätú omšu Veni Sancte celebroval z tejto príležitosti v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli bohoslovci, ich predstavení, na čele s novým rektorom Mons. Mariánom Dragúňom, a pedagógovia. 

Po svätej omši nasledovalo v aule seminára slávnostné zasadnutie akademickej obce. Pri tejto príležitosti predniesol slávnostný príhovor dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ThDr. Ing. Vladimír Turzo, PhD. Popri imatrikulácií prvákov boli prítomní svedkami uvedenia Mons. Mariána Dragúňa do funkcie rektora kňazského seminára.

V Kňazskom seminári v Nitre sa pripravuje na kňazstvo 42 bohoslovcov, z toho 19 pre Nitriansku diecézu.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha