V Kovarciach ďakovali s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom za dary pre chrám od sv. Mikuláša

Na slávnosť sv. Mikuláša, patróna farského kostola, navštívil 6. decembra 2022 farnosť v Kovarciach nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pri sv. omši s veriacimi miestnej farnosti pod vedením miestneho farára Pavla Berku a ďalších kňazov ďakovali za rekonštrukciu kostola, v rámci ktorej rekonštruovali kostolné zvony, vežové hodiny, dvere a okná chrámu. Sv. Mikuláš tak bol pre farnosť v Kovarciach mimoriadne štedrý, a tento mikulášsky dar vydrží farnosti viac, ako všetky sladkosti, ktoré si miestne deti našli vo svojich čižmách v mikulášske ráno.