V Kozárovciach pri súsoší oslávili svätých archanjelov Michaela, Gabriela a Rafaela

V piatok 29. septembra sa vo Farnosti Kozárovce v časti Brôdok konala sv. omša pri príležitosti sviatku svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, ktorú celebroval poverený správca farnosti vdp. Andrej Filin. Bohoslužba bola slávená pri soche sv. archanjela Gabriela v objatí prírody a krásneho jesenného počasia. Správca farnosti v homílii uviedol, že sviatok sv. archanjelov je trochu „zvláštny“, nakoľko o týchto svätcoch nemáme životopisné údaje ako je to pri slávení spomienok a sviatkov svätcov v liturgickom roku. Napriek tomu nám môžu byť vzorom v ochote konať službu, ktorou ich poveruje Boh – bojovať proti zlu, prinášať radostnú zvesť tomuto svetu a byť sprievodcom druhých na ich životnej ceste i na ceste k Bohu. V tento deň si Kozárovčania spomenuli aj na pána Michala Benčata, ktorému patrí vďaka za myšlienku a jeho osobný vklad na tomto duchovno-umeleckom projekte. Súsošie Zvestovania Pána požehnal v roku 2008 vdp. dekan Dušan Berta. Okrem archanjela Gabriela sa v obci Kozárovce nachádzajú aj sochy ďalších dvoch archanjelov: sv. Michala a sv. Rafaela.