V Kubáňove pri zreštaurovanom chráme odhalili busty Alojza Kozu, SDB a Dezidera Solymossyho

Vo Farnosti Kubáňovo, ktorý patrí do Želiezovského dekanátu,  sa dňa 29. 11. 2022 uskutočnila liturgická slávnosť  za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a početných kňazov z príležitosti ukončenia reštaurovania Kostola sv. Ladislava a parkovej úpravy okolia. Pred sv. omšou boli požehnané busty dvoch kňazov: saleziána Alojza Kozu SDB (1903-1988) a dekana Dezidera Solymossyho (1886-1963), ktorých životy sú späté s farnosťou Kubáňovo. Počas svojho života boli perzekvovaní zo strany ateistického komunistického režimu. Obaja kňazi síce neboli rodáci z tejto farnosti, ale ich pôsobenie a životný príklad sa hlboko zapísal do života miestnych veriacich, ktorí na nich s vďačnosťou spomínajú. Na slávnosti sa zúčastnili aj rodinní príslušníci oboch kňazov. Slávnosť sa ukončila spoločným stretnutím farníkov a hostí v miestnom kultúrnom dome.