V Močenku birmovná slávnosť aj požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého

Pre obec Močenok bola nedeľa 29. mája 2022 mimoriadne slávnostnou. Spoločenstvo veriacich miestnej farnosti medzi sebou privítalo pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa, ktorý dopoludnia vo farskom chráme sv. Klimenta vyslúžil sviatosť birmovania 7 dospelým a 106 mladým chlapcom a dievčatám z farnosti Močenok a jej filiálky v Hornej Kráľovej.  Za účasti starostu obce Romana Urbánika a príbuzných birmovancov celebroval biskup Beňo slávnostnú sv. omšu s miestnymi kňazmi. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť birmovancov na uvedomenie si radosti z Božieho obdarovania a dôležitosti Boha v živote veriaceho človeka. Povedal: „Tak ako je Boh dôležitý v živote pre nás, veriacich ľudí, tak sme aj my dôležitý pre neho. Aj my sme dôležitý pre Pána Boha. A to je veľká vec. Je to skutočnosť, ktorá by mala byť zdrojom našej veľkej radosti.“ V závere liturgickej slávnosti sa birmovanci biskupovi Beňovi a miestnym kňazom poďakovali za prípravu na prijatie slávnosti birmovania a jej vyslúženie.

Popoludní Mons. Peter Beňo za účasti predstaviteľov obce, veriacich a miestnych kňazov požehnal premiestnenú a zreštaurovanú sochu sv. Jána Nepomuckého pod močenskou Kalváriou. Socha bola dlhé desaťročia osadená v záhrade susedného rodinného domu. Po dohode s obcou sochu premiestnili vedľa domu, aby bola viditeľná pre obyvateľov a návštevníkov obce. Sochu reštauroval Martin Mikuláš s finančnou podporou obce. Socha je vysekaná z tufovej horniny sopečného pôvodu. Hlavica je sekundárne použitá z iného neznámeho diela a je vysekaná z litavského vápenca. Pôvodná kovová poškodená svätožiara svätca bola nahradená novou, ktorej konštrukcia bola vykutá z nehrdzavejúcej ocele a hviezdičky sa vyrobili z medeného plechu a pozlátili.  Súčasťou reštaurovania bola aj výroba nového podstavca z umelého kameňa.