V Močenku požehnal biskup Viliam zrekonštruovaný vzácny organ

Pamiatkovo chránený organ vo farskom Kostole sv. Klimenta v Močenku sa po dlhých rokoch dočkal kompletnej rekonštrukcie. Realizovala ju opravárenská dielňa Martina Baka z Bratislavy pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Nitre a v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave do tej miery, že nástroj bol vrátený do pôvodnej podoby v akej bol postavený a nie do tej, v akej sa nachádzal pred rekonštrukciou. Rekonštrukciu finančne podporili miestni veriaci, obec Močenok, Ministerstvo kultúry SR, Nitriansky samosprávny kraj a Nitrianske biskupstvo. 9. septembra 2022 ho tak mohol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnať počas slávnostnej sv. omše za účasti veriacich a predstaviteľov obce Močenok.  Biskup Judák sv. omšu obetoval za dobrodincov, majstrov a všetkých, ktorí prispeli k celému dielu. Význam zrekonštruovaného organu vyjadril aj slovami: „Dnes sme sa zišli na požehnaní obnoveného organa, ktorého hlas robí slávenie božskej liturgie krajším a slávnostnejším. Pretože hudobné umenie v službe posvätných úkonov smeruje v prvom rade na oslavu Boha, posvätenie ľudí. Zvuk organa sa stáva jasným znakom novej piesni, ktorú sme povinní spievať Bohu. Túto novú pieseň spievame vtedy, keď mravne žijeme, keď sa ochotne a s radosťou primkneme k Božej vôli a keď navzájom láskou plníme nové prikázanie lásky.“