V Močenku konferencia na tému proticirkevných zásahov v rokoch 1950 a 1952

Dňa 23. novembra 2022 sa v Močenku uskutočnila historická konferencia s názvom Proticirkevné zásahy v Močenku v rokoch 1950 a 1952. Konala sa pri príležitosti 70. výročia zriadenia Sústreďovacieho charitného domova. Organizátormi konferencie boli Rada pre históriu Konferencie biskupov Slovenska, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Rímskokatolícka farnosť Močenok a Občianske združenie Benesco. Na úvod podujatia celebroval vo farskom kostole sv. Klimenta sv. omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení otvoril konferenciu v budove bývalého kláštora vincentiek miestny dekan – farár vsdp. Peter Michalov. V rámci podujatia predniesol svoju prednášku na tému Vzťah štátu a cirkvi v Československu po roku 1945 prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Pôsobenie Dcér kresťanskej lásky v Močenku, prácu školských bratov a dramatické okolnosti likvidácie ich kláštorov priblížili sr. Marianna Bucková, DKL a školský brat Mgr. Gregor Fietko, FSC. Komunistický režim vytvoril v roku 1950 v biskupskom kaštieli v Močenku sústreďovací tábor pre kňazov z celého Slovenska. S touto udalosťou oboznámil prítomných ThDr. Peter Michalov, PhD. V tomto tábore bolo internovaných viac ako 150 kňazov spolu so spišským svätiacim biskupom Mons. Štefanom Barnášom. Okolnosti jeho internácie prezentoval prof. Róbert Letz, PhD. Z kňazského tábora sa zachovala vzácna drevorezba, ktorú vytvoril počas svojej internácie v Močenku jeden z kňazov. Drevorezbu ako dar odovzdala sr. Mariana Bucková, DKL otcovi biskupovi Mons. Judákovi. Posledná prednáška konferencie, ktorú predniesol ThLic. Juraj Lenický, bola venovaná téme sústreďovacieho charitného domova pre rehoľné sestry.
V závere podujatia požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pamätnú tabuľu venovanú pamiatke všetkým, ktorí trpeli pre vieru v Boha počas ateistického režimu a popoludní sa na miestnom cintoríne konala pobožnosť za zomrelé rehoľníčky a rehoľníkov. Klub filatelistov 52 – 46 v Močenku vydal pri tejto príležitosti poštovú pečiatku a lístok.