V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvonili zvony na pamiatku obetí pandémie aj v Nitrianskej diecéze

Pamiatku viac ako 10 400 zosnulých, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19 si Katolícka cirkev na Slovensku uctila 11. apríla 2021 v Nedeľu Božieho milosrdenstva napoludnie hlaholom zvonov z chrámov jednotlivých farností vo všetkých slovenských diecézach. Desať minút tak zneli zvony chrámov aj v Nitrianskej diecéze a jej farnostiach, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák tak o to požiadal svojich diecéznych kňazov, aby sa tak pripojili k tejto spomienke.

2. veľkonočnú nedeľu Katolícka cirkev na celom svete slávi ako Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých na COVID-19 a o Božiu pomoc pre pozostalých.