V Nevidzanoch kňazská rekolekcia dekanátu Vráble

V Nevidzanoch sa dňa 18.6.2020 uskutočnila kňazská rekolekcia Vrábeľského dekanátu. Za účasti nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka sa na nej zúčastnili kňazi pôsobiaci vo farnostiach dekanátu. Súčasťou programu bola aj svätá omša, ktorú biskup Judák celebroval spolu s prítomnými kňazmi aj za účasti miestnych veriacich vo farskom Kostole Obrátenia sv. Pavla apoštola. Na rekolekcii sa zúčastnilo 20 kňazov, ktorí absolvovali duchovný aj pracovný program. Popritom nezabudli ani na oslávencov z radov kňazov, ktorí v týchto dňoch slávia významné životné jubileá. Medzi nimi miestny farár a dekan Miroslav Hoždora,  Miloš Krasňanský, farár vo Vrábľoch a Mons. Ernest Bredschneider, farár v Čeľadiciach.

Do dekanátu Vráble v súčasnosti patrí 12 farností: Čeľadice, Čifáre, Lúčnica nad Žitavou, Melek, Michal nad Žitavou, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol a Vráble.

Dekanátne kňazské rekolekcie sú súčasťou permanentnej formácie kňazov. Ich organizovanie je úlohou dekana. Rekolekcie sú dňom bratskej jednoty, preto sú kňazi aktívne pôsobiaci v pastorácii povinní sa ich zúčastňovať. Program kňazských rekolekcií je spravidla tvorený duchovnou časťou s modlitbou liturgie hodín, rozjímaním, slávením Eucharistie, prípadne adoráciou, doktrinálnou formáciou, ako aj výmenou pastoračných skúseností so snahou riešiť aktuálne problémy a diskusiou v bratskom spoločenstve.