V Nitre biskup Judák vyzval rehoľníkov k prehlbovaniu v identite povolania

Pri príležitosti Slávnosti obetovania Pána, kedy Cirkev slávi aj svetový deň zasväteného života, sa 1. februára 2020 aj v Nitre stretli rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci na území Nitrianskeho biskupstva, aby ďakovali za dar svojho povolania. Stretnutie sa začalo svätou Omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s rehoľnými predstavenými a kňazmi za hojnej účasti zástupcov jednotlivých mužských i ženských rehoľných komunít. Vo svojom príhovore biskup Judák adresoval prítomným slová vďaky za ich službu v školách, zdravotníckych, či sociálnych a iných zariadeniach. Súčasne ich povzbudil v záujme zachovania ich povolania pripomenutím jeho významu a zmyslu, či potrebou jeho neustáleho pripomínania, oživovania a sprítomňovania. Ako okrem iného povedal: „Povolanie je ako Božia pečať ktorú vtlačil On do nášho srdca. Povolanie si vyžaduje vedomie, že sme poslaní. Zasvätený život nie je sám pre seba. Je ohlasovaním Božieho kráľovstva.“ Svoj príhovor biskup Judák uzavrel slovami vďaky a zvolaním k rehoľníkom a rehoľníčkam: „Čím by bola Cirkev bez vás, bez vašej šľachetnej činnosti, bez Vašich modlitieb a obety? Chcem vám za to poďakovať a nech vás za to Pán odmení“. Prítomní rehoľníci a rehoľníčky si pri svätej omši obnovili aj svoje rehoľné sľuby. Po skončení liturgickej slávnosti program stretnutia pokračoval v aule Kňazského seminára sv. Gorazda. Jeho súčasťou bola projekcia dokumentárneho filmu k 70. výročiu „Barbarskej noci“, ktorý autorsky pripravili sr. Ivica Kúšiková SSpS a P. Tomáš Gerboc, SVD, a prednáška P. Jána Štefanca, SVD so záverečnou diskusiou na aktuálne témy súvisiace s prežívaním života v rehoľnom povolaní. Stretnutie ukončil spoločný slávnostný obed a vzájomné rozhovory účastníkov. Nitrianska diecéza si vždy vážila a váži prítomnosť členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacich na území biskupstva pre ich aktívne účinkovanie a pomoc v záujme rozvoja duchovného života veriacich, ako aj života celej diecézy v rôznych oblastiach, čo potvrdilo aj dnešné stretnutie.