V Nitre bude Diecézne stretnutie Modlitieb matiek

Dňa 17. októbra 2014 sa v Nitre na Kalvárii uskutoční Diecézne stretnutie Modlitieb matiek. Program sa začne o 16. 00 hod.

Program:

16. 00 hod. Modlitby matiek, adorácia ,

19. 00 hod. svätá omša

Zuzana Federicsová