V Nitre bude na Veľkú noc pokrstených 16 dospelých veriacich

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom katedrálnom chráme pokrstí tento rok na Veľkonočnú vigíliu (19. apríla 2014) šestnástich dospelých veriacich. Zároveň im udelí ďalšie dve iniciačné sviatosti – birmovanie a Eucharistiu.

Krst dospelých sa koná aj v niektorých ďalších kostoloch Nitrianskej diecézy a to aj v iných dňoch. Minulý rok prijalo v Nitrianskej diecéze krst celkom sedemdesiat dospelých, v roku 2012 ich bolo šesťdesiatpäť, v roku 2011 deväťdesiattri a v roku 2010 sedemdesiatdeväť.

Krstu dospelých predchádza katechumenát, teda niekoľkostupňová príprava žiadateľov. Je zameraná na ich dozrievanie vo viere a je sprevádzaná modlitbou farského i diecézneho spoločenstva. Najpríhodnejším časom na vysluhovanie krstu dospelých je práve Veľkonočná vigília, teda noc bdenia, v ktorej si Cirkev pripomína Kristov prechod zo smrti do života, jeho vykupiteľskú obetu za ľudstvo, zavŕšenú zmŕtvychvstaním. Sviatosť krstu je priamo ovocím Ježišovej Veľkej noci.

Miroslav Lyko