V Nitre ďakovali Bohu za štúdium a preberali magisterské diplomy

Akademický rok 2018/2019 ukončilo 12. júna 2019 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre slávnostné Te Deum. Sv. omšu celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a koncelebrovali nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, kapitulní kanonici, predstavení RKCMBF UK, teologického inštitútu a Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, za účasti absolventov, bohoslovcov a širokej verejnosti.  Prítomným a zvlášť absolventom teologických štúdií sa v homílii prihovoril Mons. Viliam Viliam Judák. Apeloval na potrebu neustáleho osobného budovania verného a osobného vzťahu lásky s Kristom, ktorý je zároveň cestou, ktorou je to možné dosiahnuť cez pravdu ktorú nás učí, a cez život, ktorý do nás vlieva. Ako povedal: „Participácia na intímnej jednote medzi Otcom a Synom pod vedením Ducha Svätého je kľúčom k nášmu duchovného rastu.“ A  absolventom pokračujúcim v príprave na kňazstvo pripomenul aj potrebu budovania hlbokého, osobného a dôverného vzťahu s Ježišom Kristom, ako  základu svätosti a rastu kňazského povolania, lebo ako povedal: „“…celý (ich) kňazský život bude mať takú cenu, ako budú (oni) schopní sa dávať k dispozícii Kristovi a skrze Krista Bohu Otcovi“. Po skončení liturgickej slávnosti sa v aule Seminára sv. Gorazda uskutočnila slávnostná promócia, počas ktorej akademickí funkcionári fakulty odovzdali absolventom štúdií magisterské diplomy. Externé štúdium v práve končiacom školskom roku ukončilo 5 študentov a denné štúdium katolíckej teológie 2 bohoslovci za Žilinskú diecézu a 3 bohoslovci za Nitriansku diecézu.ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva