V Nitre na Klokočine otvorili a požehnali nové farské detské ihrisko Rodinka

Na území farnosti sv. Gorazda v Nitre  na Klokočine, v priamom susedstve rovnomenného farského chrámu a pastoračného centra  za účasti ministra práce, sociálnych veci a rodiny Milana Krajniaka, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Hudecovej, ako aj veriacich z miestnej farnosti 17. novembra 2022 slávnostne odovzdali do užívania nové detské ihrisko pod názvom „Rodinka“. Pri tejto príležitosti ho pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo aj požehnal. Ako prítomným vo svojom príhovore povedal miestny farár Jozef Tomica, v rámci programu Podpory rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadali a nakoniec aj úspešne získali 30 tisíc Eur, ku ktorým doložili ďalších farských 30 tisíc Eur, výsledkom  čoho bolo vybudovanie detského ihriska, ktorého názov obsahovo znamená „Rodinný inkluzívny areál“. Bude slúžiť najmenším, žijúcim v rodinách na tomto sídlisku a bude priestorom na spájanie  v porozumení a dobre. Do slávnostného aktu symbolicky vstúpilo aj zvonenie chrámového zvonu a modlitba Anjel Pána pod vedením  biskupa Petra Beňa, na záver ktorej po prestrihnutí pásky udelil novému ihrisku aj  svoje požehnanie. Po slávnostnom akte si prítomné deti so svojimi rodičmi mohli ihrisko vyskúšať, a oficiálni hostia  po jeho prehliadke navštívili aj Farský Kostol sv. Gorazda, kde si mohli prezrieť jedinečnú ústrednú oltárnu mozaiku od umelca svetového formátu Marka Rupnika venovanú téme zoslania Ducha Svätého.

Otvorenie farského detského ihriska v Nitre na Klokočine bolo aj je prejavom celkového záujmu Cirkvi o rodinu, ktorej aj Nitrianska diecéza v rámci svojich farností venuje výraznú pozornosť a zdôrazňuje tak jej význam pre celú spoločnosť. Je to inšpirácia aj pre ďalšie farnosti, ktorým osud a vývoj najmladšej generácie nie je ľahostajný a je treba pre ňu vytvárať podmienky na život a rozvoj aj v inom prostredí, než len pred obrazovkami televízorov a počítačov. A to sa v Nitre na Klokočine aj podarilo.