V Nitre na Klokočine popri Najsvätejšej Trojici dodatočne oslávili aj Deň rodiny

Aj keď tento rok teda nebolo možné osláviť Deň rodiny tradične v nitrianskom mestskom parku ako v minulosti, svätá omša slávená pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice v areáli kostola sv. Gorazda na Klokočine s úmyslom za požehnanie a pokoj v rodinách umožnila zúčastneným veriacim pod ochranou Najsvätejšej Trojice modliť sa za rodiny s nádejou, že ich prosby budú vyslyšané.