V Nitre začali tohtoročný kresťanský pôst

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 26. februára 2020 na Popolcovú stredu celebroval svätú omšu spojenú s udeľovaním popolca vo farskom chráme farnosti Nitra – Dolné mesto – Kostole Navštívenia Panny Márie. Po liturgii Božieho slova požehnal popol a spolu s veľprepoštom sídelnej kapituly Mons. Štefanom Vallom a ďalšími kňazmi označili prítomných veriacich popolom na čelách na znak pokánia. Veriacim, ktorí sa v chráme zhromaždili v hojnom počte v závere svätej omše diecézny biskup zaželal, aby prežili obdobie pôstu čo najlepšie a s duchovným úžitkom v záujme vnútornej premeny a prípravy na Veľkú noc, k čomu im udelil aj svoje požehnanie.

Sväté omše spojené s udeľovaním popolca začali už od ranných hodín celebrovať kňazi v jednotlivých chrámoch Nitrianskej diecézy. Nasledujúce dni pôstneho obdobia budú môcť veriaci prežívať aj účasťou na rôznych podporných duchovných podujatiach, vďaka ktorým si budú môcť hlbšie uvedomovať zmysel a význam pôstu, na ktorého konci čaká celú Cirkev oslava najstaršieho a najvýznamnejšieho sviatku kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomenú umučenie, smrť a vzkriesenie Božieho Syna Ježiša Krista.

Obyvatelia Nitry budú mať možnosť každú pôstnu nedeľu absolvovať celomestskú pobožnosť krížovej cesty na nitriansku Kalváriu a pred záverom pôstu prebehnú v Nitre celomestské misie s diecéznym stretnutím mládeže. Špeciálny pôstny program pre veriacich je pripravený aj v pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne. Záujemcovia sú srdečne pozvaní.