V Nitre o pastorácií rodín aj s pomocným biskupom

V sobotu 7. mája 2022 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda uskutočnilo stretnutie odborníkov a manželských párov, ktorí v Nitrianskej diecéze slúžia, alebo budú slúžiť ako lektori pri príprave snúbencov s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom Vdp. Petrom Čieškom, povereným pastoráciou rodín v Nitrianskej diecéze. Počas tohto stretnutia bola vymenovaný aj členovia Rady pre rodinu Nitrianskej diecézy. Mons. Beňo vo svojom príhovore účastníkom stretnutia poďakoval za ich aktivitu a a povzbudil ich do ďalšej služby. Dôležitým bodom jeho príhovoru bola nádej. Súčasťou programu stretnutia bola aj diskusia, adorácia, ale aj spoločenské stretnutie s občerstvením.