V Nitre odovzdali do užívania nový cintorín na Chrenovej aj s biskupským požehnaním

Nový cintorín vybudovaný na Levickej ceste na sídlisku Chrenová v Nitre oficiálne odovzdali do užívania 6. októbra 2021. Slávnostný akt sa uskutočnil len za účasti predstaviteľov a poslancov mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja a autora projektu Igora Feníka bez účasti verejnosti. Na odovzdaní tohto dlho očakávaného nového pietneho miesta do užívania bol prítomný aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý dom smútku a nádeje, ako aj areál nového cintorína liturgicky požehnal. Vo vyjadrení pre médiá cintorín označil ako miesto odpočinku, miesto spánku. Ako povedal: „Tak to zvykli kresťania v prvých časoch označovať. Pre Ježišovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie sú naše telá uložené k dočasnému odpočinku“.

Mesto Nitra tak získalo ďalšie dôstojné miesto na konanie posledných rozlúčok so zosnulými a miesto ich posledného odpočinku. Okrem architektonicky zaujímavého domu smútku, rozptylovej lúky a kolumbária vzniklo na novom cintoríne približne 1 450 hrobových miest pre viac ako 2 500 zosnulých. Z tohto počtu je 825 dvojhrobov, 175 jednohrobov, 39 detských hrobov, 39 hrobiek a 258 urnových miest. V obradnej sieni v interiéri domu smútku a nádeje sa nachádza 36 lavíc, kríž z dubového dreva, katafalk, rečnícky pult, stojany na vence a kvety, svietniky a ďalšie potrebné vybavenie.