V Nitre oslávili 100. výročie vysviacky slovenských biskupov a odhalili pamätnú tabuľu

V nedeľu 14. februára 2021 sa v piaristickom Kostole sv. Ladislava v Nitre slávila spomienková slávnostná sv. omša pri príležitosti 100. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka, ktorá sa v tomto chráme udiala 13. februára 1921. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali veľprepošt katedrálnej kapituly Mons. Štefan Vallo a rektor piaristického Kostola sv. Ladislava P. Marek Kotras SchP. s nevyhnutnou asistenciou. Keďže sa ale jednalo o mimoriadnu udalosť v dejinách Katolíckej cirkvi na Slovensku, a na liturgickej slávnosti sa pre protipandemické opatrenia nemohli zúčastniť ani biskupi Slovenska, či široká verejnosť, bolo ju možné sledovať aspoň prostredníctvom priamych prenosov v celoslovenskom vysielaní TV LUX a Rádia Lumen.

Aj na túto skutočnosť upriamil pozornosť divákov pri televíznych obrazovkách hneď v úvode biskup Judák, keď po pozdravení všetkých biskupov, ktorí mali byť pôvodne prítomní, zvlášť zástupcovia z Nitrianskej, Banskobystrickej a Spišskej diecézy, či z moravského Olomouca, a opísaní priebehu slávnosti v roku 1921 skonštatoval aktuálnu skromnú oslavu historického medzníka v našich dejinách oproti tomu, ako sa udial pred sto rokmi. Na druhej strane v nádeji v duchovné spojenie so všetkými však vyzval k oslave v opravdivej vďačnosti aj s prosbou, aby veriaci na Slovensku aj v súčasnosti svojim životom pokračovali v hodnotách, pre ktoré biskupi Blaha, Kmeťko i Vojtaššák žili a prinášali obete.

Biskup Judák namiesto homílie osobne predniesol pastiersky list biskupov Slovenska, ktorí ho napísali práve k 100. výročiu vysviacky slovenských biskupov, a súčasne aj  pri príležitosti blížiaceho sa sčítania obyvateľstva s cieľom poukázať na vzácnu udalosť z minulosti, ktorá je súčasne výzvou pre súčasnosť. V liste sa biskupi zmieňujú o samotnom akte biskupskej vysviacky a jej význame pre cirkev na Slovensku, ale aj o koreňoch, ktoré siahajú až do cyrilo-metodského obdobia, z dôvodu ktorého bola Nitra zvolená pred sto rokmi ako miesto konsekrácie biskupov. Aj pôsobenie týchto biskupov bolo pokračovaním v brázde cyrilo-metodskej misie. Biskupi Slovenska v liste preto poukazujú aj na 14. február ako deň, kedy sa v celej Cirkvi slávi sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, lebo ich posolstvo v čase zrodu kresťanskej Európy bolo aj pre slovanské národy zvlášť potrebné, a ostáva aktuálne aj v  súčasnosti. V tejto súvislosti biskupi v liste poukázali na povinnosť zveľaďovania daru viery aj prihlásením sa k náboženským hodnotám pri sčítaní obyvateľstva, ale i živou kresťanskou vierou viditeľnou v živote a v skutkoch veriacich.

Po skončení liturgickej slávnosti veľprepošt katedrálnej kapituly Štefan Vallo s rektorom piaristického Kostola sv. Ladislava P. Marekom Kotrasom SchP. na priečelí chrámu odhalili novú pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto významnú udalosť. Tabuľa bola oproti tej pôvodnej z roku 1996 doplnená o bronzové reliéfy s podobizňami biskupov Blahu, Kmeťka a Vojtaššáka s ich biskupskými erbami. Autorom reliéfov je sochár Juraj Brišák zo Zákamenného. Tabuľu s reliéfmi požehnal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, aby pripomínala vysviacku prvých slovenských biskupov súčasnej i budúcim generáciám. Pri tejto príležitosti vydala Slovenská pošta a.s. aj príležitostnú poštovú známku a pečiatku.

Vysviacka troch biskupov bola udalosťou nádeje. Po prvý raz sa na pôde vtedajšej Česko-Slovenskej republiky po skončení prvej svetovej vojny stali biskupmi Slováci,  pochádzajúci z nižších vrstiev. Karol Kmeťko sa stal biskupom v Nitre, Marián Blaha biskupom v Banskej Bystrici a Ján Vojtaššák biskupom v Spišskej diecéze. Túto prvú trojicu biskupov možno označiť za budovateľskú. Dokázali v zložitých podmienkach útokov proti Cirkvi obhájiť právo katolíkov na slobodný život a postaviť kresťanské hodnoty  na pevný základ. Všetci traja biskupi podporovali kvalitnú  výchovu kňazstva, rehole, katolícke spolky, ľudové misie, exercície pre laikov a tlač. Biskup  Mons. ThDr. Karol Kmeťko (od r. 1944 arcibiskup) sa stal známy ako dôležitý podporovateľ misií, vďaka čomu  sa Slováci stali popredným národom, vzhľadom na počet obyvateľov, ktorý obetoval na misie a dal Cirkvi veľký počet misionárov. Banskobystrický biskup Mons. Marián Blaha reprezentoval katolíkov v celoslovenských spolkoch. Bol predsedom Matice slovenskej a podporoval umelecký život. Biskup Spišskej diecézy Mons.  Ján Vojtaššák sa do dejín zapísal ako podporovateľ katolíckej charity, Katolíckej akcie a kvalitného vzdelania učiteľov. Biskup Marián Blaha zomrel v roku 1943 počas prvej Slovenskej republiky, v čase, keď sa Európa zmietala vo vojne. Arcibiskup Karol  Kmeťko zomrel v roku 1948. Bol konfrontovaný s nastupujúcim komunizmom po skončení vojny, keď predstavoval najvyššiu morálnu autoritu slovenských katolíkov. Biskup Ján Vojtaššák žil spomedzi trojice biskupov najdlhšie. Zomrel v roku 1965 internovaný v Čechách. On bol priamo svedkom a znášal dôsledky  tvrdého  úderu komunistického režimu proti Cirkvi. Stal sa základom novej trojice biskupov, a to biskupov trpiteľov a mučeníkov.